Wat is het VBI?

Met behulp van het Voorlichtingsmateriaal BeoordelingsInstrument (VBI) kun je - samen met een collega - de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van jullie voorlichtingsmaterialen beoordelen en onderling vergelijken.

Het VBI is gebaseerd op een instrument dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld om gedrukt en audiovisueel voorlichtingsmateriaal voor patiënten te toetsen op begrijpelijkheid en toegankelijkheid: PEMAT (Patient Education Materials Assessment Tool). Pharos heeft deze PEMAT vertaald naar de Nederlandse situatie onder de naam Voorlichtingsmateriaal BeoordelingsInstrument (VBI).

Klik hier voor een korte uitleg hoe het VBI werkt. 

  1. Begrijpelijkheid: voorlichtingsmateriaal is begrijpelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden de belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en uitleggen.
  2. Toepasbaarheid: voorlichtingsmateriaal is toepasbaar wanneer mensen met verschillende achtergronden en niveaus van gezondheidsvaardigheden – op basis van de gepresenteerde informatie – in staat zijn om te bepalen welke acties ze kunnen ondernemen.
  Foto van mensen om een tafel met een laptop

  Pharos in gesprek met taalambassadeurs van Stichting ABC

  Registreer je voor advies

  Registreer je eerst om een advies te krijgen op basis van je score. 

  Zonder registratie krijg je dit advies niet. 

  Registreer je voor advies

  Registreer je eerst om een advies te krijgen op basis van je score. 

  Zonder registratie krijg je dit advies niet.